Adım Adım Türkçe Öğrenme ve Öğretme; Birinci Adım: Okuma ve yazma

Yazar ve Editör: Müh. Jasim MOHAMMED ABED

Danışmanlık & Revizyon & Düzeltme & Değişiklik yapma:

Mustafa EROǦLU

Âmine Senâ KAYA

Görsel tasarım: Ahmed Alostath